Ruben Wätte

 

Hej!

Mitt namn är Ruben Wätte och jag arbetar med konst därför att konsten är min allra bästa möjlighet att få ägna min vakna tid åt att skapa förståelse och förändring – både i mig själv och i min omvärld. Ibland skapar jag konstverk – alltså bilder eller objekt som kan presenteras för allmänheten genom tillfälliga utställningar eller permanentas i offentligheten – men mitt arbete inkluderar alltid olika undersökande processer, samtal och samarbeten med andra människor och platser. Jag utforskar gärna relationer och fenomen som äger rum inom och mellan oss människor. Jag gillar att lära, både in och ut, därför ingår både konstnärlig forskning och ett konstpedagogiskt arbete i min praktik. Jag använder gärna konsten till att skapa förutsättningar för möten. Det gör jag dels genom att skapa tillfälliga, informella och till stor del immateriella situationer där olika människor förs samman och dels genom att skapa beständiga och till stor del fysiska mötesskulpturer där människor kan mötas.

Alltid öppen för samarbeten och deltagande i sånt som jag upplever som meningsfullt.

Vänligen, Ruben.