Ruben Wätte

startsida2 

Hej!

Jag arbetar med konst därför att konsten är min bästa möjlighet att få ägna min vakna tid åt att skapa förståelse och förändring – både i mig själv och i min omvärld. En sak som jag tidigt upptäckte är hur intimt sammanlänkad människans inre landskap är med den yttre värld hon lever i. Som konstnär kan jag röra mig relativt fritt i båda dessa aspekter av min verklighet och dessutom gripa in och påverka det jag möter på vägen.

Ibland gör jag konstverk, men ofta är processen med alla dess situationer och relationer viktigare än det som i slutändan av arbetet går att visa upp. Ibland skriver jag böcker eller gör film. Jag gillar att använda konsten till att lära, både in och ut, därför verkar jag i olika pedagogiska sammanhang. Jag föredrar att inte vara beroende av någon annans godkännanden, vare sig det gäller bekräftelse, stipendier, antagningar eller tillstånd.

Vänligen, Ruben.