Ruben Wätte

 

Hej!

Jag arbetar med konst därför att konsten är min bästa möjlighet att få ägna min vakna tid åt att skapa förståelse och förändring – både i mig själv och i min omvärld. En sak som jag tidigt upptäckte är hur intimt sammanlänkad människans inre landskap är med den yttre värld hon lever i. Som konstnär kan jag röra mig relativt fritt i båda dessa aspekter av min verklighet och dessutom aktivt gripa in och påverka det jag möter på vägen.

Det händer då och då att jag skapar konstverk, men för det mesta består mitt arbete av undersökande processer – jag skapar och undersöker olika situationer och relationer. Jag gillar att lära, både in och ut, därför består min praktik till stor del av forskning och experiment i olika pedagogiska sammanhang. Ibland resulterar det i något konkret, till exempel en bok, men ibland är ny förståelse och förändring det enda resultatet.

Vänligen, Ruben.