Ruben Wätte

 

Hej!

Jag arbetar med konst därför att konsten är min bästa möjlighet att få ägna min vakna tid åt att skapa förståelse och förändring – både i mig själv och i min omvärld. En sak som jag tidigt upptäckte är hur intimt sammanlänkad människans inre landskap är med den yttre värld hon lever i. Som konstnär kan jag röra mig relativt fritt i båda dessa aspekter av min verklighet och dessutom aktivt gripa in och påverka det jag möter på vägen.

Ibland skapar jag konstverk – bilder eller saker som kan presenteras för allmänheten genom tillfälliga utställningar eller permanentas i offentligheten – men mitt arbete inkluderar alltid undersökande processer. Jag utforskar gärna situationer, relationer och fenomen som äger rum inom, mellan och bortom oss människor. Jag gillar att lära, både in och ut, därför ingår pedagogiskt arbete i olika sammanhang i min konstnärliga praktik.

Alltid öppen för samarbeten och deltagande i allt som jag upplever som meningsfullt.

Vänligen, Ruben.