Ruben Wätte

 

Hej!

Jag heter Ruben Wätte och arbetar som konstnär. Det gör jag dels genom att sätta igång olika tillfälliga pedagogiska processer och genom att skapa mer beständiga konstverk. Uppdelningen mellan det tillfälliga och det beständiga är enkel att göra i teorin men finns knappt alls i praktiken – allt jag gör har både temporära och permanenta aspekter.

Allt jag gör syftar till att skapa förståelse och förändring i mig själv och i min omvärld. Konsten kan i bästa fall fungera som ett sorts tillstånd som ger människor möjlighet att röra sig ovanligt fritt, både i sina egna inre landskap och i våra gemensamma yttre. En betydande del av min praktik handlar därför om att utforska detta tillstånd och att bjuda in andra till att uppleva det själva och tillsammans. Jag arbetar ofta med pedagogiska situationer, alltså tillfällen då jag engagerar barn, unga eller vuxna i olika konstnärliga processer. När en människa en gång har fått möjlighet att uppleva detta tillstånd genom egna direkta erfarenheter, så får hon betydligt lättare att kunna återvända dit av egen kraft närhelst hon vill i livet. Ha det fint och hör gärna av dig om du vill mig något.

Vänligen, Ruben.