web analytics

Gränslöst!

Årby

Konstkollot Gränslöst! ägde rum i stadsdelen Årby i Eskilstuna mellan den 12-16 juni. Initiativet kom från konstpedagogerna Isabelle Bolin på Eskilstuna Konstmuseum och Hanna Svensson på Ebelingmuseet, som bjöd in mig för att skapa innehållet och leda.

Tillsammans utforskade en grupp barn, unga och vuxna vad konst kan vara och vad en konstnär kan göra, vilket ledde till att begreppet ”konst” gradvis öppnades upp inifrån. Deltagarna fick under veckan nya direkta erfarenheter av konst som något mycket större, friare och vildare än vad de tidigare hade trott. Konst kan vara lek, äventyr, forskning, fantasi, verklighet, förståelse, förändring, fest och protest.

Kollot handlade inte bara om konst utan också om den typ av frihet som är sprungen ur en grundläggande tillit både till en själv, till andra människor och till ens omvärld. Det handlade också om rätten att få skapa utan att bli granskad, jämförd, bedömd och betygsatt, vare sig det är ens lärare eller en själv som står för den kritiska blicken och det stränga dömandet. På ett ordlöst sätt har vi tillsammans försökt bygga upp den trygghet och det mod som krävs för att vi ska våga vara sanna mot oss själva, i en värld som tycks kräva av oss att vi gör avkall på vår egen sanning för att bättre passa in i olika system.

Mer info finns på Eskilstuna Konstmuseums hemsida och ett kort radioklipp finns att höra här.

klättring

ruben

gränslöst

skiss

dans

ligan

avslut