web analytics

Dungen – En tillfällig kreativ vildmark

Dungen

Vildmark är i strikt bemärkelse den natur som är opåverkad av människan, men eftersom praktiskt taget all natur är påverkad av människan brukar man med vildmark mena ”icke utvecklat landskap i huvudsak format av naturens krafter”. Vildmarker finns i vår omvärld, som i fjällen, djungeln och öknen eller på tundran och savannen. Men vildmark finns också i den värld som vi alla bär inom oss, t.ex. i nyfikenheten, spontaniteten och kreativiteten.

I Juli skapade jag tillsammans med Lucas Grind och en grupp konstnärer samt barn, unga och vuxna boende på stadsdelen Råby i Västerås en tillfällig kreativ vildmark i en skogsdunge. Denna plats i vårt gemensamma landskap öppnade vi upp för vilda lekar, frihetligt utforskande, lustfyllt lärande och kreativt skapande utan tanke på prestation och resultat. På så vis etablerade vi en kontakt med en motsvarande kreativ vildmark även i våra inre landskap, en plats som varje människa bär med sig och har möjlighet att återvända till närhelst en vill.

Dungen fungerade som en plats där ens personliga skaparkraft och initiativförmåga gavs utrymme att växa och utvecklas genom en rad olika uttryck. Samtidigt utgjorde Dungen en plattform för möten, samtal och samarbeten mellan individer och grupper i samhället som annars aldrig skulle ha träffats. Vem som helst var välkommen att delta i Dungen – Vi valde att skapa vida och tillåtande ramar, utan anmälan, inträdesavgift, schema eller regler.

Dungen ägde rum 6-9 juli 2016 i skogsdungen bakom Kungsfågelgatan i Råby. Projektet formades av mig och Lucas Grind tillsammans med en liten grupp fria konstnärer av olika slag. Dungen ingår i projektet “Ballongen – lek på riktigt” som är ett initiativ av curatorn Katrin Ingelstedt och görs av Västerås konstmuseum, Konstfrämjandet Västmanland, Västmanlands läns museum, Sfäriska Skolan och Knytpunkten på Råby. Arbetet skedde med stöd av Västerås stad, Sparbanksstiftelsen Nya och Bostads AB Mimer.

Kortfilm om Dungen av Max Green Ekelin:

Dungen from Ballongen on Vimeo.

 Foton från Dungen:

Affischer på svenska:

Dungen_1 Dungen_2Dungen_svenska3_klar

Somaliska

Dungen_somaliska1_klar Dungen_somaliska2_klar

Arabiska

Dungen_arabiska_klar