web analytics


Hej!

Jag arbetar med konst i offentligheten, tidvis tillsammans med barn, unga eller vuxna. Genom anarkistisk pedagogik försöker jag skapa en första ingång och ge en livslång fri tillgång till konsten som en plats att återvända till. Processerna kan se väldigt olika ut men genomgående är att de brukar resultera i bestående förändringar i medskaparnas subjektiva inre landskap och i permanenta verk i det gemensamma yttre landskapet.

Vänligen, Ruben.