web analytics

Bara Vara (Här & Nu)

I februari fick jag i uppdrag av Eskilstuna Kommun att komma med ett skissförslag till ett permanent offentligt konstverk i stadsdelen Årby. Premisserna var att verket skulle ”utgå ifrån platsen och människorna som bor där” och ”bidra till en positiv utveckling av ortens offentliga rum”, utöver det var det fritt fram för mig att tolka uppdraget och fylla det med egen mening. Nästan nio månader av konstnärligt arbete resulterade i verket Bara Vara (Här & Nu), ett samtida offentligt lusthus som utformats för att vara öppet för alla men som också sträcker ut en inbjudande hand specifikt åt områdets unga tonårstjejer. Tillsammans med konstpedagog Isabelle Paredes och tjejerna i dansgruppen Royal Sisters arbetade jag med att sammanföra områdets behov och dessa fyra unga dansares intressen i ett och samma konstverk. En utförligare redogörelse för projektets process och slutresultat finner du här.

Bara Vara (Här & Nu) hade inte blivit vad det är utan dessa personers ansträngningar:

Josefine Bolander, intendent för offentlig konst, Eskilstuna Kommun
Isabelle Paredes, konstpedagog vid Eskilstuna Konstmuseum
Kaspar Druml och Gandalf Adelbrant som byggde konstverket
Royal Sisters (Caroline Faye, Iman Mohamoud, Destiny Hielm Diallo, Moserat Perez)
Nils Meseke och Jonas Majors, mässingsarbeten
Linnéa Sundling och Clara Bankefors, dans och koreografi
Torbjörn Ställborn och Aron Adobati, hjälp med modellbygge
Daniel Wätte, mässingsarbete
Veine Bartos, arkitektkonsultation
Svante Helmbæk Tirén, curator och expert på lusthusets idéhistoria
Gustav Ågerstrand, filmdokumentation
Niklas Sundberg, merchandise/screeentryck
Sundbyholms Slott, afternoon tea