web analytics

Meteoritnedslag

I den gamla Mariekällskolans lokaler i centrala Södertälje har det nyligen byggts en helt ny förskola med namnet Braxen. Jag arbetar med ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med en stor ombyggnation i fastigheten och det första av fyra planerade verk är beläget på förskolans utegård. Där har jag placerat en meteorit i en åtta meter stor krater. Meteoriten är tillverkad av diabas (svart granit) från Moheda stenbrott i Småland och Royal Nordic som är en mässingslegering med fördelen att den behåller sin vackra gyllene yta genom åren, trots ständig påverkan av väder.

Min tanke är att meteoriten och kratern ska kunna fungera både som plats för fri lek och som en samlingsplats. Förhoppningen är att verket kan sätta igång samtal och fantasier om de allra största måtten av tid och rum. Förskolan har också ett så kallat ”Nattis”, där barn till föräldrar som arbetar nattskift kan sova över och bli hämtade på morgonen. Därför är meteoriten upplyst av tre riktade strålkastare nattetid så att det barn som eventuellt vaknar och är oroligt eller har svårt att somna kan få syn på den guldglimrande stenbumlingen i ett annat ljus.

I vanlig ordning hade jag inte kunnat göra det här verket helt på egen hand. Stenen har bearbetats av den fantastiskt skickliga Nisse Meseke och mina slarviga skisser till kratern har översatts till begripliga konstruktionsritningar av arkitekten Jonna Söderström.

Tack!