Aktivistisk pedagogik som konstpraktik

sfariska

Att forska, skriva och undervisa är sedan flera år tillbaka tre stabila grundpelare i min konstnärliga verksamhet. Det pedagogiska arbetet är alltså inte något jag gör för att säkra min försörjning, tvärt om ser jag både forskningen, textproduktionen och undervisningen som mina främsta konstnärliga uttryck. Genom att ingå i olika pedagogiska situationer får jag möjlighet att delta i samskapade och utforskande processer tillsammans med andra. Samtidigt ger det mig möjlighet att sprida de idéer, teorier och praktiska metoder som jag själv funnit värdefulla. När direkta erfarenheter varvas med kritisk reflektion skapas en livskraftig och odelbar helhet av teori och praktik. Det övergripande målet är alltjämt att skapa förståelse och förändring – både i den enskilda människans medvetande och i det omgivande samhällets strukturer.

Hittills har jag bland annat bjudits in till att undervisa/föreläsa vid Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Konstskolan Idun Lovén, Not Quite, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs Konstskola, Luleå Tekniska Universitet, Vårdinge By Folkhögskola, Hagalunds Folkhögskola, Linnéuniversitetet, Cemus vid Uppsala Universitet, Wendela Hebbegymnasiet, Järna Naturbruksgymnasium, Solvikskolan och Solviksgymnasiet.

Tillsammans med Lucas Grind är jag dessutom initiativtagare till Sfäriska Skolan som är en konstnärlig plattform för deltagarbaserad kunskaps- och erfarenhetsproduktion. Vi har det senaste året bjudit in till ett antal Öppna Sfärer och tillsammans med inbjudna gäster och deltagare utforskat olika aspekter av ’Det Vilda’ inom, mellan och bortom oss människor.

För mer info: www.sfäriska.se

För bokning: kontakt(a)rubenwatte.com

skola_1

Kurs i Tillfälliga Frirum med elever på Vårdinge By fhsk.

Skola_2

Gatulektion i mod och tillit med elever i Solvikskolans klass 8-9.

Skola_3

Kurs i Urbana Mellanrum med Solvikgymnasiet.

Gästundervisning med klass från Konstfack (Fri Konst), temakurs Politik och Etik.

Viktor_Rydberg_Gymnasium

Föreläsning och gatulektion om konstnärens möjligheter, begränsningar och uppgift. Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan.