web analytics

R*ch as fuck

Det är märkligt hur saker och ting sammanfaller, till synes utan någon medveten styrning. Sedan några veckor gräver jag på djupet för att försöka bena ut vad so...