web analytics

En skola tar form

”Det sfäriska läroverket är en konstnärlig och pedagogisk plattform som syftar till att skapa förståelse och förändring, både i den enskilda människans medvetande och i det omgivande samhällets strukturer.” Längre än så behöver inte ett pedagogiskt manifest vara. Det handlar om att sprida ut kunskap och sätta erfarenheter i rörelse, eftersom kunskap – liksom makt och resurser – är något som vi bör dela med oss av efter förmåga.

Att undervisa är sedan flera år en viktig del av min konstnärliga praktik, det sfäriska läroverket har existerat i olika former och under andra namn sedan 2009. Vad som började med att olika skolor tillfrågade mig om jag kunde komma och berätta om mitt konstnärliga arbete har under åren utvecklats till en alltmer medveten pedagogisk ambition. Läroverket har varken väggar eller tak, istället är det en kringresande skola som har möjlighet att tillfälligt uppstå där den efterfrågas. Ofta sker det i form av föreläsningar, workshops eller längre kurser efter inbjudan av etablerade institutioner för utbildning på olika nivåer – från högstadium till högskola.

Framöver kommer det sfäriska läroverket att förvandlas till ett litet kollegium – där olika människor med olika erfarenheter och intressen kommer att ingå och göra sina immateriella tillgångar tillgängliga för andra – men ännu så länge är det ett projekt som formas och bärs av mig själv. Jag ser det som ett sätt att dela med mig av det jag hittills erfarit och förstått och som jag tycker är värt att sprida vidare. Det är också en möjlighet för mig att experimentera och undersöka nya modeller för hur folkbildning genom konsten kan bedrivas, ett tillfälle att utveckla den anarkistiska pedagogik som alltid har tilltalat mig mer än all annan form av undervisning.

Varmt välkommen till det sfäriska läroverkets nya hemsida, sprid gärna länken till folk som kan tänkas vara intresserade!

www.sfäriska.se