web analytics

Gymnasieklass visar vägen

För femte året har jag gästat Wendela Hebbegymnasiets avgångselever (Bild Form Design) för att under hösten och vintern leda en konstnärlig process. Jag har valt olika teman varje år, baserat vad som för tillfället är aktuellt i min egen konstnärliga praktik. I år har vi arbetat med ”Masker vi bär och det vi döljer där bakom”, ett ganska avancerat psykologiskt utforskande av våra egna omedvetna strategier och begränsningar. Vilken mask gömmer jag mig bakom, för att skydda mig från sårbarhet och livets ovisshet? Vilka personlighetsdrag framhäver och förstärker jag vanemässigt utan att veta om det och vad är dess motsats som jag hellre döljer för omvärlden? Dessa frågor har eleverna utforskat under min handledning och resultatet blev en utställning bestående av verk i många olika tekniker. Gemensamt för de flesta verk är att dess uttryckssätt har arketypiska kvaliteter, de pekar mot en plats i det mänskliga medvetandet som både är djupt personligt och helt allmänmänskligt. Jag är väldigt tacksam för att ännu en gång ha fått utforska konstens möjligheter att skapa ny förståelse och förändring tillsammans med en klass bestående av nyfikna, modiga och tillitsfulla unga människor. De individuella samtal jag fått vara med om denna omgång har varit meningsfulla och stundtals känts omvälvande på det bästa av sätt. Tack för det, kära klass!

Utställningen går att se på Galleri Kretsen i Södertälje. Öppet kl 12-16 till och med den 3 februari.