web analytics

PRAO!

”Prao (praktisk arbetslivsorientering). Syftet med prao är att ge eleven kunskaper om arbetslivet, inte utnyttjas som gratis arbetskraft. Det kan även vara ett ...