Bara Vara (Här & Nu)

I februari fick jag i uppdrag av Eskilstuna Kommun att komma med ett skissförslag till ett permanent offentligt konstverk i stadsdelen Årby. Premisserna var att verket skulle ”utgå ifrån platsen och människorna som bor där” och ”bidra till en positiv utveckling av ortens offentliga rum”, utöver det var det fritt fram för mig att tolka […]

Fortsätt läsa →

Dags för drömkollo

Vad är samtidskonst och vad kan en konstnär göra? Det finns många sätt att undersöka dessa frågor tillsammans med barn och ungdomar, jag tänker mig att ett bra sätt förmodligen är raka motsatsen till hur många bildlektioner ser ut. Istället för en lärarledd uppläxning utifrån en förlegad konstsyn – ett frihetligt och samskapat utforskande utifrån […]

Fortsätt läsa →

Den 30 januari 2018 presenterade jag delar av min konstnärliga praktik för ett hundratal deltagare på Moderna Museet. Kvällen gick under namnet ”Konst genom pedagogik och gemensamt skapande” och bestod i tre konstnärspresentationer och ett samtal. Kristoffer Svenberg, konstpedagog Moderna Museet och själv konstnär, hade bjudit in mig och konstnären Gabo Camnitzer för att presentera […]

Fortsätt läsa →

Två lax sjutton

I berättelsen om mitt liv kommer 2017 att gå till historien som året då allt förändrades lite mer än vanligt, av livets egna omständigheter och som ett resultat av medvetna val. Riktningen jag rör mig i är densamma som förut, mot ökad förståelse och förändring i mig själv och i min omvärld, men vägen har […]

Fortsätt läsa →