web analytics

Gränslöst! – Ett helt ovanligt konstkollo

Idag avslutade vi den fem dagar långa upptäcktsfärd vi varit på tillsammans. Det är helt omöjligt att beskriva den här veckan på ett sätt som gör den rättvisa, men ord som ”maxat” och ”magiskt” kan i alla fall ge en liten fingervisning. Barnen har varit helt otroliga, så himla modiga och roliga och kloka och innerliga och påhittiga! Konstpedagogerna Isabelle och Hanna har också varit fantastiska att samarbeta med och mina vänner Clara och Alva har varit med hela vägen och bidragit massor.

Tillsammans har vi utforskat vad konst kan vara och vad en konstnär kan göra, vilket lett till att begreppet ”konst” gradvis har öppnats upp inifrån. Barnen har under veckan fått egna direkta erfarenheter av konst som något mycket större, friare och vildare än vad de tidigare trott. Konst kan vara lek, äventyr, forskning, fantasi, verklighet, förståelse, förändring, uppror, fest och protest.

Kollot har inte bara handlat om konst utan också om verklig frihet, sprungen ur en grundläggande tillit både till en själv, till andra människor och till ens omvärld. Det har också handlat om rätten att få skapa utan att bli granskad, jämförd, bedömd och betygsatt, vare sig det är ens lärare eller en själv som står för den kritiska blicken och det stränga dömandet. Tillsammans har vi också försökt bygga upp den trygghet och det mod som krävs för att vi ska våga vara sanna mot oss själva, i en värld som tycks kräva av oss att vi gör avkall på vår egen sanning för att bättre passa in i olika normer och system.

Jag är stolt över det vi gjort och tacksam för att jag fick förtroendet att förfoga över så många fina människors tid och uppmärksamhet. Jag har svårt att ens föreställa mig ett uppdrag som skulle kännas mer meningsfullt och lärorikt och inspirerande än det här.

Konstkollot Gränslöst! ägde rum i stadsdelen Årby i Eskilstuna den 12-16 juni. Mer info finns på Eskilstuna Konstmuseums hemsida och ett kort radioklipp finns att höra här.

klättring

ruben

gränslöst

skiss

dans

ligan

avslut