web analytics

Sista lektionen

Idag vid lunchtid meddelades eleverna i landets samtliga gymnasieskolor att undervisningen kommer att övergå till att ske på distans från och med imorgon, för att bromsa spridningen av coronaviruset. Jag var redan inbokad till att hålla i eftermiddagens undervisning för eleverna på Järna Naturbruksgymnasum, vilket alltså råkade bli den sista ordinarie lektionen innan övergången till distansundervisning. Jag föreläste om konst och presenterade några axplock av min egen praktik, sen pratade jag om olika aspekter av ovisshet och hur man kan förhålla sig till upplevelser av osäkerhet och kontrollförlust i livet.

När jag pratat klart började vi bygga en skulptur i form av ett coronavirus att offra åt gudarna och gudinnorna, med förhoppningen att det kanske kan blidka dem så att pandemin bromsas upp. För att visa att vi verkligen menade allvar offrade vi dessutom en hel toarulle, ett objekt som i pandemins kölvatten har blivit en symbol för människors kortsiktiga tänkande och egoistiska handlande. Vi befinner oss i mitt i en global kris som framför allt sätter press på sjukvårdssystemet. Samtidigt påverkas på olika sätt hela samhället och alla individer som tillsammans utgör det. Vissa påverkas mest av oron inför ovissheten medan andra, inte minst fristående kulturutövare som musiker, teaterfolk och konstnärer, också pressas hårt ekonomiskt (ännu mer än vanligt).

Hur som helst, det är verkligen viktigt att förhålla sig nyktert och medvetet till ovissheten, så att inte rädslan gör oss till egoister i en tid som tvärt om fordrar allas vår solidaritet. Jag tror att den här pandemin har mycket att lära oss i form av erfarenheter och insikter som kommer att vara värdefulla för oss i framtiden, både som samhälle och som individer. Tänk på döden, värna livet och ta god hand om varandra.

Stort tack till Järna Naturbruksgymnasium och till klassen vars engagemang och humor bidrog till att detta blev en av de roligaste och flowigaste lektioner jag gjort hittills. Kul!