web analytics

Djupfrysta Ögonblick

När var du senast på en konstutställning? För min egen del händer det väldigt sällan att jag tar mig tid att gå på utställningar, trots att jag arbetar som konstnär. Jag har till och med missat att se de tre senaste utställningarna som jag själv har medverkat i. Konstens institutioner stänger ofta människor ute medan gatans konst tvingar sig på folk utan deras samtycke. Mellan dessa två ytterligheter återfinns mitt eget konstnärskap och mellan dessa utspelar sig också denna fotoutställning, både till form och innehåll.

Djupfrysta Ögonblick är en fotoutställning som aktivt försöker korta ner avståndet mellan det avlägsna och det vardagsnära. Att det hänger kvalitativ samtida fotokonst ovanför frysdiskarna är resultatet av ett möte mellan en nytänkande butikschef och en stamkund som arbetar med konst i offentligheten. Medverkar gör fotograferna Lo Vahlström, Daniel Shelemay och Iggy Smalls med bilder tagna i bland annat Järna, Södertälje, Stockholm, Berlin, Paris, Lyon, New York, Los Angeles, Miami och Melbourne.

Här möter konsten upp dig i ett sammanhang som saknar galleriets höga trösklar, den görs tillgänglig inom räckhåll för det stressade vardagslivet. Ändå är min förhoppning att man på väg från fryspizzan till den stuvade spenaten ska ges möjligheten att uppleva någonting som får en att antingen känna eller tänka något utöver vardagens förutsebara upprepningar. Se det som en öppen inbjudan till ett avbrott från det vanemässiga handlandet, som varje människa kan välja att antingen bejaka eller avböja. Ordet handla har som bekant två olika betydelser, det kan avse att utföra en handling, en gärning, lika gärna som det kan avse att köpa mat i en livsmedelsaffär.

Varmt välkomna önskar Ruben Wätte, curator och Thomas Sjöblom, butikschef på Coop Konsum Järna.

Utställningen håller öppet till den 23 maj och presenteras i samarbete med Konstfrämjandet.