web analytics

Roliga timmen

Det finns många saker som är helt fantastiska när det gäller livet som konstnär. Det finns några saker som är riktigt värdelösa också, men de är betydligt färre. Att bokföra, ha permanent ångest över ekonomin och skriva allehanda ansökningshandlingar är de aspekter av konstnärslivet som jag tycker allra minst om. Att undervisa är en av de aspekter som jag tycker allra bäst om, mina lektionstimmar är oftast väldigt få men de utgör några av arbetsveckans höjdpunkter. Det här är inte menat att bli något ”Hiss och Diss”, ”Flipp och Flopp” eller ”Bra och Anus” med livet som konstnär. Om någon skulle ha glädje av en inne- och utelista över konstnärens bipolära tillvaro så vet jag minst en konstnär som skulle kunna skriva den mycket mer träffsäkert än jag.

Anledningen till att jag skriver om konstnärslivets ofrånkomliga dubbelnatur är att jag den senaste tiden haft tillfälle att både flyga högt och sjunka lågt. Jag har inte rört bokföringen ännu, den ligger nedtryckt i olika lådor och kuvert och ger mig mer magkatarr än januari månads samlade räkningar och inkassokrav. Å andra sidan så undervisar jag en hel del nu, håller egna kurser på både gymnasienivå och högstadienivå, och efter varje lektionstillfälle infinner sig ett kreativt flyt som ibland kan sitta i under flera dagar. Löjligt kul är det att få sprida mina idéer vidare, denna gång till elever så unga som 14 år, vilket är en rekordung målgrupp för min undervisning.

Min självvalda uppgift i rollen som kunskapsförmedlare är att skapa goda förutsättningar för att de som deltar i undervisningen själva ska kunna generera nya erfarenheter. Det gör jag enklast genom att utsätta dem för direkta upplevelser istället för att mata dem med svårtuggade andrahandskällor och försöka få dem att svälja torra fakta. I takt med att jag själv lär mig mer om den anarkistiska folkbildningens pedagogiska principer blir det också lättare för mig att gå in i osäkra undervisningssituationer med gott självförtroende. Nu bara maxar jag och litar fullt ut på att flytets bärkraft ska räcka hela vägen förbi högen av kvitton och fakturor.

Bilden är från en tidigare kurs jag höll på gymnasienivå. Mer info finns här.