web analytics

Gatulektion i mod och tillit

Den klass 8-9 jag gästundervisar genomförde igår en Procession genom centrala Järna. Tillsammans tog vi gatorna i besittning med sidenfanor, banderoller, gångångar, mässingslurar, kanelbullar, ballonger, bengaler, bangers och poesi. Processionen gjorde tre stopp där korta ritualer genomfördes, det första var vid en förskola, det andra vid en stor fabrik och det tredje vid ett äldreboende. Till varje stopp hade eleverna målat banderoller med platsspecifika budskap och tillsammans läste vi upp en kort text som satte tonen för vårt besök.

Att bedriva undervisning på det här sättet är fantastiskt kul, inte minst för att det är en möjlighet att pröva nya pedagogiska grepp och experimentera med nya former för  skapande av erfarenhetsbaserad kunskap. När en grupp 14-åringar tillsammans tar plats i offentligheten, när de går mitt i gatan och tvingar till sig omgivningens uppmärksamhet med pyroteknik, kostymer och flaggor, då händer någonting som aldrig hade kunnat hända i ett klassrum. Ingen lärobok, inget bildspel och inget filmklipp i världen kan ge eleverna den direkta erfarenhetens upplevelse av fullständig närvaro.

En annan poäng som är värd att understryka är att den klassiska uppdelningen mellan lärare och elev bryts upp. Det är inte längre jag som lär ut och de andra som lär in, istället skapar vi en situation där vi tillsammans lär oss olika saker samtidigt som vi också sår någon form av frö i de människor som betraktar oss utifrån. Konsten kan vara en utmärkt väg till självkännedom, den kan också vara en källa till ny kunskap om sociala relationer och en möjlighet till kritisk reflektion kring de normer som omger oss. Jag tycker att alla ungdomar borde få bekanta sig med konstens möjligheter, inte för att allihop nödvändigtvis borde bli konstnärer utan för att jag tror att alla berikas av ett konstnärligt sätt att tänka. Jag tror att konsten kan vara ett sätt att betrakta och bemöta världen som är en stor tillgång alldeles oavsett hur man sen väljer att leva sitt liv.

Ett stort tack till alla fantastiska ungdomar och till Dan på Järna Stenugnsbageri som försåg oss med tillräckligt många bullar att vi kunde bjuda både åldringarna och oss själva! Dokumentation av processionen och skildringar av erfarenheterna av den kurs som föregått den kommer att ställas ut av eleverna i klass 8-9 i början av mars.