web analytics

Flumskolan lever!

Sfäriska Skolan är inte längre en sologrej, ett namn på den plattform jag använder när jag anlitas för att leda kurser, workshops och föreläsningar. Sedan i somras är Sfäriska Skolan ett frihetligt samarbete mellan mig och den fantastiska kaospiloten Lucas Grind. Jag har den fria och forskande konsten som utgångspunkt, han har systemiskt arbete och sociala förändringsprocesser som sin. Trots att vi kommer från två olika håll strävar vi i en och samma riktning, därför känns det helt naturligt att vi gör sällskap i form av detta samarbete. Gemensamt för oss båda är (bland mycket annat) ett stort intresse för det det vilda som finns i varje människa, mellan varje människa och långt bortom den civilisation som skapats av människor.

Under namnet Sfäriska Skolan gör vi undersökande undervisning och deltagarbaserad forskning, både i form av gästspel på etablerade institutioner (skolor, arbetsplatser och liknande) och en egen månatlig skola som är öppen för alla att delta i. Undervisningen ändrar ständigt form och innehåll, men några återkommande teman tycks bestå över tid. Vi vill närma oss det vilda. Vi vill prova vad som händer när man slutar att lyda och istället ta reda på vad som väntar på andra sidan av de osynliga gränser som håller oss på plats. Vad händer när en människa med den egna kroppen får uppleva skillnaden mellan ett kontrollbehov sprunget ur rädsla och en frihet sprungen ur mod och tillit? Hur kan man utforska och uppleva världen i grupp? Varför är vi människor så omedvetna om och okritiska gentemot våra egna begränsningar? Vad kan det vilda lära oss och varför är vi egentligen så rädda för ovissheten? Vi vet inte riktigt, men låt oss ta reda på det tillsammans.

(Bilden är från en kurs i ”Tillfälliga Frirum” som vi höll i höstas på Vårdinge By Folkhögskola).