web analytics

Den 30 januari 2018 presenterade jag delar av min konstnärliga praktik för ett hundratal deltagare på Moderna Museet. Kvällen gick under namnet ”Konst genom pedagogik och gemensamt skapande” och bestod i tre konstnärspresentationer och ett samtal. Kristoffer Svenberg, konstpedagog Moderna Museet och själv konstnär, hade bjudit in mig och konstnären Gabo Camnitzer för att presentera våra praktiker och samtala med de som närvarade. I publiken satt många med flera decenniers erfarenhet av konstpedagogiskt arbete och samtalen hade behövt och förtjänat med tid än som var möjligt just denna kväll. Det finns ett stort behov av att mötas och utbyta erfarenheter kring den här typen av arbeten så förhoppningsvis fortsätter samtalen om mötet mellan konst och pedagogik på många andra platser och sammanhang.

Tack för inbjudan och tack för alla närvarandes deltagande!